Ải Tam Quốc Tạm dừng hỗ trợ thanh toán qua thẻ Gate

Các tướng quân thân mến!

Hiện tại Game Ải Tam Quốc đã tạm dừng hỗ trợ tất cả mọi thanh toán qua thẻ GATE. Vì vậy các Tướng Quân lưu ý khi lựa chọn thẻ nạp để nạp vào game, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Những thẻ nạp sau thông báo này đều sẽ không được hỗ trợ nwax1

Tạm dừng thanh toán thẻ GATE trong ải tam quốc

ai-tam-quoc-tam-dung-the-gate

Các thẻ khác vẫn nạp bình thường.

Chúc chư vị Tướng Quân có những phút giây giải trí vui vẻ cùng game ải tam quốc.

Tam Quốc Sứ Giả kính bút.