Ải tam quốc tưng bừng chuỗi sự kiện chào đón 2-9

Hòa vào không khí chào mừng ngày lễ 02/09, cả nước tưng bừng với những hoạt động của lễ hội và những chuyến đi vui vẻ bên người thân và gia đình. Các tướng quân cũng sẽ có những giây phút sôi động trong game ải tam quốc khi BQT gởi đến các Tướng Quân ” Chuỗi sự kiện mừng ngày lễ 02/09″ và chúc các bạn có ngày lễ vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Chuỗi sự kiện ải tam quốc mừng ngày lễ 02/09.

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-mung-2-9
Nội dung chi tiết chuỗi sự kiện:

1. Túi quà nhỏ (30/08 – 31/08):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-11
– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 30/08.
Kết thúc: 23:59 ngày 31/08.

– Đối tượng:

Áp dụng cho tất cả người chơi trên tất cả server của game ảI tam quốc.

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi Tích Lũy Vàng đạt các mốc sau sẽ nhận được các Túi Quà với phần thưởng hấp dẫn.

  • Tích lũy đủ 300 Vàng trong ngày sẽ nhận được Túi Quà 1 – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
  • Tích lũy đủ 600 Vàng trong ngày sẽ nhận được Túi Quà 2 – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
  • Tích lũy đủ 1000 Vàng trong ngày sẽ nhận được Túi Quà 3 – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.

– Phần thưởng:

Túi Quà 1: 30 Vàng + 10 Quân Lệnh + 30 vạn bạc.
Túi Quà 2: 50 Vàng + 10 Quân Lệnh + 60 vạn bạc.
Túi Quà 3: 100 Vàng + 10 Quân Lệnh + 90 vạn bạc.

– Điều kiện:

Tích lũy Vàng đạt các mốc quy định. Hệ thống tự động trao thưởng.

2. Thu thập chiến công_rạng danh anh hùng (01/09 – 02/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-1

– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 01/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 02/09.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi trong ải tam quốc.
– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần hạ phó bản bất kì sẽ nhận được X2 Chiến Công.

– Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành phó bản bất kì trong thời gian sự kiện.

3. Nhân đôi niềm vui online (02/09 – 03/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-2
– Thời gian: 

Bắt đầu: 00:00 ngày 02/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 03/09.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi Tam Quốc.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả phần thưởng online sẽ được nhân đôi.

– Cách thức nhận thưởng:

  • Nhận ở rương phần thưởng góc phải của game.
  • Hệ thống tự trao.

3. Nhân đôi niềm vui hoạt động (02/09 – 03/09):
ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-3

– Thời gian: 

Bắt đầu: 00:00 ngày 02/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 03/09.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi ải tam quốc.

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tướng Quân chỉ cần hoàn thành các hoạt động ở nút ” Sự Kiện” (nằm ở góc phải trên của màn hình game)–> chọn “Hoạt Động” thì phần thưởng sẽ được nhân đôi.

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-5

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-6

4. Nhân ba trưng thu (03/09 – 04/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-4
– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 03/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 04/09.

– Đối tượng:

Áp dụng cho tất cả người chơi game ải tam quốc.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi trưng thu Bạc sẽ được X3.

– Điều kiện: bất cứ khi nào trưng thu sẽ được X3. Hệ thống tự động trao.

5. X2 rớt trang bị (04/09 – 05/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-5

– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 04/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 05/09.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả binh lính phó bản mang trang bị sẽ có x2 tỉ lệ rớt đồ.
– Điều kiện: Hạ binh lính có mang trang bị trong phó bản.

 

6. X2 tỉ lệ tìm đồ tím (05/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-6

– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 05/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 05/09.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 tỉ lệ tìm đồ tím trong túi và tiệm.

– Điều kiện: Tìm trang bị trong túi hoặc tiệm.

7. Giảm giá cường hóa (05/09 – 07/09):
ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-7

– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 05/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 07/09.

– Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện,bạc để cường hóa trang bị giảm 20%

– Điều kiện: Cường hóa trang bị.

8. X2 lĩnh ngộ võ tướng (05/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-8

 

– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 05/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 05/09.

– Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tỉ lệ thành công của mọi võ tướng khi lĩnh ngộ sẽ được nhân đôi.

– Điều kiện: Tiến hành lĩnh ngộ tướng trong ải tam quốc

9. X2 uy danh (06/09 – 07/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-9
– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 06/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 07/09.

– Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các Tướng Quân tấn công kẻ thù địch quốc thì Uy Danh sẽ được nhân đôi.

– Điều kiện: Tấn công kẻ thù địch quốc.

10. Nạp Tiền Tặng Tướng (30/08 – 01/09):

tich-luy-vang-tang-tuong-vang-ai-tam-quoc
Thời gian: 00:00 ngày 30/08 – 23:59 ngày 01/09

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần Tích Lũy Vàng đạt các mốc sau sẽ nhận được Tướng Vàng.

  • Tích lũy 1.000 Vàng sẽ nhận 1 Tướng Vàng ngẫu nhiên do hệ thống trao.
  • Tích lũy 5.000 Vàng sẽ nhận được 1 Tướng Tím “Tả Từ”.

tuong-tim-ta-tu-ai-tam-quoc

Lưu ý: đối với phần thưởng Tướng Tím Tả Từ, NPH sẽ trao tay vào ngày 03/09.

Sau khi kết thúc sự kiện, NPH sẽ tổng kết và trao trong 3 ngày làm việc.

Nếu người chơi nào đã có Tả Từ thì sẽ không thể nhận được nữa.

Khi sở hữu được Tướng Vàng, về các chỉ số Trí Lực, Võ Lực, Chỉ Huy… sẽ mạnh hơn Tướng Lục và Trắng.

Click xem thêm danh sách Tướng Vàng: Danh Sách Tướng Ải Tam Quốc

 

11. Nạp tiền liền tay_nhận quà ngay (01/09 – 05/09):

ai-tam-quoc-chuoi-su-kien-2-8-12

– Thời gian:

Bắt đầu: 09:00 ngày 01/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 05/09.

– Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi game ải tam quốc.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi chỉ cần nạp tích lũy 500 Vàng trong ngày sẽ nhận được phần thưởng: 1 Ngọc Thủ Cấp 6 + 200 Vạn Bạc.

–> Lưu ý:
– Mỗi ngày chỉ nhận được duy nhất 1 lần.
– Phần thưởng các ngày 29/08 – 02/09 sẽ trao tay vào ngày 03/09.

– Phần thưởng: 1 Ngọc Thủ Cấp 6 + 200 Vạn Bạc.

– Điều kiện: Tích lũy 500 Vàng.

12. Thảo Phạt Tào Tháo (05/09 – 07/09):

ai-tam-quoc-thao-phat-tao-thao
– Thời gian: 

Bắt đầu: 00:00 ngày 05/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 07/09.

– Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Điều kiện:

Mỗi người chơi tham gia thách đấu với đội quân Tào Tháo tại phụ bản Trường Bản.
Số lượng Thách đấu: 30 lần.

–>Lưu ý:
*Mỗi người chơi chỉ nhận được quà duy nhất một lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
*Sau khi hoàn thành người chơi vào nút Sự Kiện – chọn Thảo Phạt Tào Tháo – nhấn Nhận Thưởng để lấy Ấn.

– Phần thưởng: 1 Ấn Phù Dung Bích.

13. Trang bị cực phẩm (03/09 – 22/09) :

– Thời gian:

Bắt đầu: 00:00 ngày 03/09.
Kết thúc: 23:59 ngày 22/09.

– Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần tích lũy đủ 60.000 Vàng sẽ nhận được trang bị cực phẩm.

Lưu ý: Mỗi ngày Game ải tam quốc sẽ tổng hợp số nạp của người chơi, nếu bằng hữu nào có số nạp thoải điều kiện như event đưa ra sẽ trao phần thưởng sau 3 ngày làm việc

– Điều kiện: người chơi chỉ cần Tích lũy Vàng.

– Phần thưởng:

* Vũ Khí Cam: Đà Long Đao Level 92.
* 500 Vạn Bạc.
* 2000 Thủy Tinh Cam.

Với chuỗi sự kiện này, mong rằng sẽ đem lại nhiều niềm vui cho các bạn khi tham gia game. Chúc bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và bạn bè trong game

Bạn nào vẫn chưa tham gia thì nhanh chóng tải game ải tam quốc về cho dế yêu ngay nhé !

Tam Quốc Sứ Giả kính bút