CHUỖI SỰ KIỆN “THAM GIA TAM QUỐC LÀ MÊ NGAY”

Các tướng quân thân mến,

Thời gian qua Ải Tam Quốc đã nhận được rất nhiều tình cảm của các game thủ từ khắp nơi đổ về. Và như lời tri ân, cũng là để tăng thêm nhiệt huyết cho các Tướng Quân khi đến với Game Ải Tam Quốc, Sứ giả xin gởi đến chuỗi sự kiện:

HÀNG LOẠT SỰ KIỆN Tham Gia Là Mê Ngay

Túi Quà Nhỏ ( 02/08 – 03/08)

Kể từ ngày 02/08 đến 03/08  tại Ải Tam Quốc sẽ diễn ra sự kiện ” Túi Quà Nhỏ”. Nội dung cụ thể như sau:

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-1

– Thời gian: Từ 00:00 ngày 02/08/2014 đến 23:59 ngày 03/08/2014.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi Tích Lũy Vàng đạt các mốc sau sẽ nhận được các Túi Quà với phần thưởng hấp dẫn.

  • Tích lũy đủ 300 Vàng trong ngày sẽ nhận được Túi Quà 1 – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
  • Tích lũy đủ 600 Vàng trong ngày sẽ nhận được Túi Quà 2 – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
  • Tích lũy đủ 1000 Vàng trong ngày sẽ nhận được Túi Quà 3 – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.

– Phần thưởng:

  • Túi Quà 1: 30 Vàng + 10 Quân Lệnh + 30 vạn bạc.
  • Túi Quà 2: 50 Vàng + 10 Quân Lệnh + 60 vạn bạc.
  • Túi Quà 3: 100 Vàng + 10 Quân Lệnh + 90 vạn bạc.

– Điều kiện nhận thưởng:

Tích lũy Vàng đạt các mốc quy định. Hệ thống tự động trao thưởng.

Nạp liền tay nhận quà ngay (04/08 – 08/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-2

– Thời gian: Từ 09:00 – 23:59 mỗi ngày.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi chỉ cần nạp tích lũy 500 Vàng trong ngày sẽ nhận thêm phần thưởng: 1 Ngọc Công Cấp 5 + 200 Vạn Bạc.

–> Lưu ý: mỗi ngày chỉ nhận được duy nhất 1 lần.

– Phần thưởng: 1 Ngọc Công Cấp 5 + 200 Vạn Bạc.

– Điều kiện nhận thưởng: Tích lũy 500 Vàng.

Thu Thập Chiến Công _ Rạng Danh Anh Hùng ( 04/08 – 05/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-3

Nội dụng cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ 00:00 ngày 04/08 đến 23:59 ngày 05/08.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần hạ phó bản bất kì sẽ nhận được X2 Chiến Công.

– Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành phó bản bất kì trong thời gian sự kiện.

Nhân Đôi Niềm Vui Hoạt Động (05/08 – 06/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-4

– Thời gian: Từ 00:00 ngày 05/08 đến 23:59 ngày 06/08.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tướng Quân chỉ cần hoàn thành các hoạt động ở nút ” Sự Kiện” (nằm ở góc phải trên của màn hình game)–> chọn “Hoạt Động” thì phần thưởng sẽ được nhân đôi.

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-5

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-6

Nhân Đôi Niềm Vui Online ( 05/08 – 06/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-7

– Thời gian: 

Từ 00:00 ngày 05/08 đến 23:59 ngày 06/08.

– Đối tượng: 

Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Điều kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả phần thưởng online sẽ được nhân đôi.

– Cách thức nhận thưởng:

– Nhận ở rương phần thưởng góc phải của game.

– Hệ thống tự trao.

Nhân Ba Trưng Thu ( 06/08 – 07/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-8

– Thời gian:

Từ 00:00 ngày 06/08 đến 23:59 ngày 07/08.

– Đối tượng: 

Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi trưng thu Bạc sẽ được X3.

Điều kiện và cách thức nhận thưởng:

Trưng thu sẽ được X3. Hệ thống tự động trao.

X2 Rớt Trang Bị (07/08 – 08/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-9

– Thời gian:

Từ 00:00 ngày 07/08 đến 23:59 ngày 08/08.

– Đối tượng: 

Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả binh lính phó bản mang trang bị sẽ có x2 tỉ lệ rớt đồ.

Điều kiện và cách thức nhận thưởng:

Hạ binh lính có mang trang bị trong phó bản.

X2 Tỉ Lệ Tìm Đồ Tím (08/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-10

Trong quá trình trải nghiệm game, khi thực hiện chức năng Tìm Trang Bị trong Túi và Tiệm, Người Chơi sẽ nhận được X2 Tỉ Lệ Tìm Đồ Tím.

 

Nội dụng cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 08/08/2014.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 tỉ lệ tìm đồ tím trong túi và tiệm.

– Điều kiện:

Tìm trang bị trong túi hoặc tiệm.
 

Giảm Giá Cường Hóa (08/08 – 10/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-11

– Thời gian: Từ 00:00 ngày 08/08 đến 23:59 ngày 10/08/2014.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện,  bạc để cường hóa trang bị giảm 20%

– Điều kiện:

Cường hóa trang bị.

X2 Uy Danh (09/08 – 10/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-12

Cụ thể thời gian chi tiết như sau:

– Thời gian: Từ 00:00 ngày 09/08 đến 23:59 ngày 10/08/2014.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các Tướng Quân tấn công kẻ thù địch quốc thì Uy Danh sẽ được nhân đôi.

– Điều kiện:

Tấn công kẻ thù địch quốc.

X2 Lĩnh Ngộ Võ Tướng (08/08)

ai-tam-quoc-tham-gia-me-ngay-13

– Thời gian: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 08/08/2014.

– Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi. 

– Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tỉ lệ thành công của mọi võ tướng khi lĩnh ngộ sẽ được nhân đôi.

– Điều kiện:

Tiến hành lĩnh ngộ tướng

Với hàng loạt chuỗi sự kiện này, mong rằng sẽ đem lại nhiều niềm vui cho các bạn khi tham gia trải nghiệm game ải tam quốc.

Tam Quốc Sứ Giả kính bút