Hướng dẫn tạo và tham gia quân đoàn tam quốc

Quân đoàn một khái niệm tương đối quen thuộc là một thuật ngữ quân sự, trong game ải tam quốc quân đoàn là một tổ chức giống như Fam, nơi kết nối các thành viên, xây dựng mối quan hệ cho các thành viên.

Xây dựng và tham gia quân đoàn ải tam quốc

ai-tam-quoc-quan-doan

1.Tham gia và tạo lập

Tham gia quân đoàn ải tam quốc người chơi sẽ được hưởng lợi từ nhóm, các thành viên cùng giúp đỡ cho nhau. Level tham gia quân đoàn là từ 23 trở lên, tránh trường hợp cấp độ quá thấp. Sau khi rời khỏi quân đoàn 30 phút sau mới có thể gia nhập quân đoàn mới.

Riêng đối với những bằng hữu muốn tạo lập cho mình những quân đoàn mới chỉ có cấp độ 60 mới tạo lập được, chi phí tạo quân đoàn là 100 Vàng, tên quân đoàn có độ dài từ 2 đến 5 kí tự.

2. Chức năng quân đoàn tam quốc

Quân đoàn tam quốc có các vị trí quan trọng như: Quân Đoàn Trưởng, Quân Đoàn Phó, Đốc Quân, Tham Quân.
Quân Đoàn Trưởng:  nghiên cứu khoa kỹ quân đoàn, có thể giải tán quân đoàn và tìm các chức vụ trong quân đoàn.
Quân Đoàn Phó nhiệm vụ duyệt hoặc khai trừ thành viên, thay đổi thông báo quân đoàn, phát động quân đoàn chiến.
Đốc Quân: có chức năng trục xuất
Tham Quân: chức năng thông qua hoặc từ chối yêu cầu vào quân đoàn của thành viên.

Tất cả các quân đoàn game ải tam quốc đều có những chức năng như nhau và các vị trí khác nhau, mỗi vị trí lại có một chức năng khác nhau, hỗ trợ các thành viên khi gặp khó khăn, chắc hẳn các bạn game thủ đã hiểu qua về quân đoàn cũng như cách tạo lập và tham gia quân đoàn, chúc các bạn tham gia quân đoàn như ý muốn của mình.