Hướng dẫn tinh luyện trang bị tam quốc

Trang bị là một phần quan trọng trong sức chiến đấu của nhân vật, không những giảm sát thương mà còn thể hiện đẳng cấp nhân vật, bài viết này ải tam quốc xin hướng dẫn cách tinh luyện trang bị cao cấp.

Ải Tam Quốc giới thiệu cách tinh luyện trang bị

game-ai-tam-quoc-tinh-luyen

Để tinh luyện được trang bị nhân vật tam quốc phải từ level 50 trở lên và có trang bị phẩm chất đỏ trở lên, yêu cầu cao hơn.

Trong game ải tam quốc có các hình thức tinh luyện như sau:

– Cấp thấp nhất là dung luyện: dùng trang bị phụ để dung luyện trang bị chính.

– Tinh luyện thường là dùng bạc tinh luyện.

–  Tinh luyện cao cấp dùng 10 vàng.

– Tinh luyện đặc biệt dùng 20 vàng.

Làm sao để biết trang bị tăng hay giảm, rất đợn giản mũi tên xanh chứng tỏ thuộc tính tăng, đỏ là xuống và trắng là giữ nguyên. Nếu khi dung luyện không như ý mình, có thể hủy bỏ để tinh luyện lại. Trang bị tăng hay giảm thì ngẫu nhiên, phụ thuộc may mắn của bạn.

Ban tổ chức xin chúc các anh hùng ải tam quốc dung luyện trang bị thành công và tăng sức mạnh nhân vật.