Kết quả sự kiện “nhìn hình đoán chữ”

Kết quả sự kiện “Nhìn Hình Đoán Chữ Tam Quốc” ngày 06/07/2014.
Chúc mừng tất cả các bạn có tên trong danh sách.
Phần thưởng ngày 06/07 là 50 Vàng sẽ add trực tiếp vào nhân vật của các bạn.

tong-ket-nhin-hinh-doan-chu-ai-tam-quoc-2

 

Kết quả sự kiện “Nhìn Hình Đoán Chữ Tam Quốc” ngày 05/07/2014.
Chúc mừng tất cả các bạn có tên trong danh sách.
Phần thưởng ngày 05/07 là 20.000 Lương Thảo sẽ add trực tiếp vào nhân vật của các bạn.

tong-ket-nhin-hinh-doan-chu-ai-tam-quoc-1

 

Ai Tam Quoc sẽ gởi quà vào tài khoản nhân vật của các bạn!

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ cùng game.

BQT Ải Tam Quốc!