NGÀY 12/8 LIÊN THÔNG S1, S2 VÀ S3

Các Tướng Quân thân mến!

BQT Game Ải Tam Quốc muốn tạo cơ hội cho những game thủ giao lưu học hỏi và chứng tỏ năng lực của mình, xây mộng bá vương. Và những bạn khác cùng nhau chinh chiến, kết nghĩa rộng rãi huynh đệ.  BTC chính thức quyết định liên thông 3 máy chủ Tam quốc là S1 2 3 lại với nhau. .

LIÊN THÔNG MÁY CHỦ S1_Hứa Xương + S2_Bộc Dương + S3_Thành Đô

Thời gian: Vào lúc 9:00 – 17:00 ngày 7/8/2014,

lien-thong-s123

Để đảm bảo tính vận hành ổn định cho quá trình liên thông, Game Ải Tam Quốc sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ trong khoảng thời gian từ 9:00 – 18:00 ngày 12/8/2014. Trong thời gian này, các tướng quân sẽ không thể truy cập vào game. Mọi thông báo sẽ được đăng trên trang web chính của Ải Tam Quốc tại đây.

Lưu ý:  Server sau liên thông sẽ có tên gọi là “S123 – Quan Vũ”

Chúc các tướng quân sớm tìm được bằng hữu sau liên thông!

Tam Quốc Sứ Giả kính bút.