Tag Archive for boss tuong han

Cùng Ải Tam Quốc vượt ải phó bản

Trong game ải tam quốc, phó bản được chia thành nhiều loại từ thấp đến cao, trong đó phó bản tướng hán được xem là một nét độc đáo trong game, người chơi sẽ phải lần lượt vươt qua các nhân vật phó bản tam quốc nổi tiếng trong lịch sử nhà Hán. Vượt ải phó bản tam quốc  … Đọc Tiếp