Tag Archive for kien nghiep ai tam quoc

SERVER MỚI KIẾN NGHIỆP RA MẮT 10:00 NGÀY 07/08

Các Tướng Quân thân mến! Cùng với việc sát nhập S1 2 3, game Ải Tam Quốc tiếp tục ra mắt server mới mang tên Kiến Nghiệp, một khu đất rộng lớn, dân cư đông đúc, giàu chưa từng có, từng được coi là kinh đô của đế quốc Ngụy đứng đầu là Tào Tháo trước khi dời về Trường… Đọc Tiếp