Tag Archive for nhin hinh doan chu ai tam quoc

Kết quả sự kiện “nhìn hình đoán chữ”

Kết quả sự kiện “Nhìn Hình Đoán Chữ Tam Quốc” ngày 06/07/2014. Chúc mừng tất cả các bạn có tên trong danh sách. Phần thưởng ngày 06/07 là 50 Vàng sẽ add trực tiếp vào nhân vật của các bạn.   Kết quả sự kiện “Nhìn Hình Đoán Chữ Tam Quốc” ngày 05/07/2014. Chúc mừng tất cả các bạn có… Đọc Tiếp